PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE DOKŁADNIE nie w translatorze!!! Tekst.

Cześć Helga.
U mnie wszystko dobrze, za 2 miesiące kończę szkołę i wtedy odpocznę.
Moja aktualna szkoła jest ok.
Chodzę do Technikum na profil ochrona środowiska. Wcześniej chodziłam do gimnazjum sportowego nr 2 przez 3 lata i trenowałam triathlon. chodziłam Do szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej. Nauka trwała tam 6 lat. Byłam wtedy bardzo dobrą uczennicą. Obecnie uczę się w technikum nr 1 " Sztygarka " w Dąbrowie Górniczej. Nauka trwa 4 lata. W tym 1 miesiąc praktyk w laboratorium Huty Katowice . Na koniec w maju zdajemy maturę i egzamin zawodowy. Nauczyciele oceniają w polskich szkołach od 1 do 6. Ocena 1 jest najgorszą a 6 najlepszą. Moje ulubione przedmioty to matematyka, biologia i wf. Po zakończeniu szkoły planuję studiować na akademii wychowania fizycznego czyli AWF w Katowicach.
Odpowiedz mi co u Ciebie słychać i jak wygląda u Ciebie w Niemczech szkoła?
Pozdrawiam serdecznie.
Magda

1

Odpowiedzi

2010-03-09T11:52:53+01:00
Hallo Helga.
Bei mir ist alles gut. In 2 Monaten bin ich fertig mit der Schule und kann mich entspannen.Meine aktuelle Schule ist ok.
Ich besuche ein Technikum im Profil Umweltdienstleistungen. Früher habe ich Gymnasium nr 2 besucht wo ich in der Sport klasse war.Ich habe 3 Jahre lang triathlon treniert.Ich habe auch Grunschule nr 29 in Dabrowa Gornicza besucht.Da habe ich 6 Jahre gelernt.Damalswar ich eine sehr gute Schülerin.Zurzeit besuche ich Technikum nr 1 "sztygarka" in Dabrowa Gornicza.Da muss ich 4 Jahre lang lernen und habe 1 monatiges Pratikum in Laboratorium Huta Katowice.Am ende im Mai schreiben wir Abitur.Die Lehrer bewerten unsere Arbeiten in Noten 1 bis 6 .Note 1 ist die schlimmste und 6 die beste.Meine LIeblingsfächer sind Mathe Bio und Sport.Wenn ich mit der Schul fertig bin , will ich AWf in Katowice Studieren.
Erzähle doch was Bei dir neues gibt nd wie es dir geht .
wie sieht bei dir die Schule aus ?
Mit freundlichen Grüßen
Magda