Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T19:08:07+01:00
1.Czym jest biocenoza?
2.W skład czego wchodzi?
3.Przykłady biocenozy w przyrodzie?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:14:10+01:00
Czym jest biocenoza?
Jest to zespół wszystkich populacji zwierzęcych a także roślinych, które zajmują określoną przestrzeń i są od siebie wzajemnie uzależnione.

Jaka jest cecha charakterystyczna biocenozy?
Jest to jej skład gatunkowy. Specyficzny dla danych gatunków środowiska.

Czy są jakieś granice biocenoz?
Granice biocenoz nie są wyraźnie, najczęściej mamy do czynienia z tak zwaną strefą przejściową.

Kiedy biocenoza coś zyskuje a kiedy nie?
W miare upływu czasu, zwłaszcza gdy warunki środowiska są sprzyjające, biocenoza zyskuje na liczebności i zróżnicowaniu gatunkowym.
Gdy warunki stająsię mniej sprzyjające [ np. degradacja środowiska ] ma miejsce zjawisko przeciwne.

Jakie są grupy obecne w biocenozie i ich opis.
1. producenci - organizmy wytwarzające związki organiczne z pobranych z otoczenia prostych związuk nieorganicznych.
2. konsumenci - organizmy pobierające z otoczenia gotowe zw. org.
3.reducenci=destrueni - org. rozkładające martwą materie do postaci prostych zw. nieorganicznych.

Czym jest poziom troficzny?
To poziom pokarmowy, w którym różne populacje zajmują w różnych łańcuchach to samo miejsce.

Czym jest sieć pokarmowa?
Są to powiązane ze sobą różne łańcuchy pokarmowe.będzie naj. ? :)