1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 7g. cukru w 120 g wody. Wypisz dane i szukane.

2. Przygotowano 400g. roztworu NaOH o stężeniu 12%. Oblicz masę wodorotlenku zawartą w tym roztworze. Wypisz Dane i Szukane.

Bardzo proszę o rozwiązanie chociaż jednego zadania ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-07T19:34:52+01:00
1. Dane:
masa substancji rozpuszczonej = 7g
masa rozpuszczalnika (wody) = 120g
Szukane:
C% = ?
Rozwiązanie:
masa roztworu = m substancji rozp. + m wody = 7g+120g = 127g
C% = m substancji×100%÷m roztworu = 7×100%÷127 ≈ 5,512%
Odp: 5,512%

2. Dane:
masa roztworu = 400g
C% = 12%
Szukane:
masa substancji rozpuszczonej (masa wodorotlenku) = ?
Rozwiązanie:
m wodorotlenku= m roztworu × C% ÷ 100% = 400 × 12%÷ 100% = 48g
Odp: 48 g
2010-03-08T00:05:27+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Dane:
ms(masa substancji rozpuszczonej) = 7g
mw(masa wody) = 120g
mr(masa roztworu) = ms + mw =127g
Szukane:
Cp(stężenie procentowe) = ?
Cp = ms*100%/mr
Cp = 7*100%/127
x ≈ 5,5%

2. Dane:
mr = 400g
Cp = 12%
Szukane:
ms(masa wodorotlenku) = ?
Rozwiązanie:
Cp = ms*100%/mr
ms = Cp*mr/100%
ms = 12*400/100
ms = 48g wodorotlenku