Odpowiedzi

2009-10-21T22:34:18+02:00
Ustrój polityczny wywodzący się ze starożytnej Grecji i starożytnej republiki rzymskiej. Najwyższą władzą było zgromadzenie wszystkich wolnych obywateli miasta, z prawem wypowiadania się, wnoszenia propozycji ustaw, ostatecznego głosowania.

Demokracja polega na rządach obywateli, którzy mogą bezpośrednio brać udział w rządach wolnych i sprawowaniu sądów (demokracja bezpośrednia - np. Ateny antyczne) lub przez swoich przedstawicieli, których wybierają w wyborach do przedstawicielstw na określony czas, zwany kadencją. W państwie demokratycznym obywatele mają pełnię swobód i praw (obywatelskich i politycznych), które zapewniają im udział w sprawowaniu rządów (głównie poprzez wybory i referendum).

Współczesne państwa demokratyczne realizują przede wszystkim następujące zasady: suwerenności narodu, pluralizmu politycznego i podziału władzy, a za podstawowe wartości uznają: wolność jednostki, równość, sprawiedliwość, tolerancję.
mam nadzieję, że o to chodziło.
Pozdrawiam.
2009-10-21T22:47:05+02:00
Demokracja polega na rządach obywateli, którzy mogą bezpośrednio brać udział w rządach wolnych i sprawowaniu sądów (demokracja bezpośrednia - np. Ateny antyczne) lub przez swoich przedstawicieli, których wybierają w wyborach do przedstawicielstw na określony czas, zwany kadencją. W państwie demokratycznym obywatele mają pełnię swobód i praw (obywatelskich i politycznych), które zapewniają im udział w sprawowaniu rządów (głównie poprzez wybory i referendum).

nie jestem pewna czy to o to chodzi ;]