1.Dlaczego żarówki w lampkach choinkowych, przystosowane do napięcia 6 V, nie przepalają się po włączeniu do sieci o napięciu 220 V?

2.Na oprawce żarówki oświetleniowej podano dwie wartości wielkości fizycznych: 200 W, 220 V.
a) Co oznaczają te dane?
b) Jaka będzie wartość natężenia prądu, przepływającego przez włókno żarówki, podłączonej pod żądane napięcie?

3

Odpowiedzi

2010-03-07T19:15:16+01:00
2.Na oprawce żarówki oświetleniowej podano dwie wartości wielkości fizycznych: 200 W, 220 V.
a) Co oznaczają te dane?
b) Jaka będzie wartość natężenia prądu, przepływającego przez włókno żarówki, podłączonej pod żądane napięcie?

1. Są połączone szeregowo. Przy połączeniu szeregowym całe napięcie rozkłada się na wszystkich elementach zależnie od oporności. Przyjmując, że żarówki mają taką samą oporność to napięcie rozkłada się równomiernie. 220/6≈37. Wystarczy tyle żarówek aby się nie przepalały i napięcie na każdej było około 6V.

2. 200W to moc żarówki, a 220V to napięcie.

I=P/U prąd=moc/napięcie => I=200/220≈0,91 A
Natężenie prądu wyniesie około 0,91 ampera.
1 4 1
2010-03-07T19:17:28+01:00
1.
Żarówki nie przepalają się ponieważ łączyny n żarówek szeregowo. Z I prawa Kirchoffa wynika, ze napięcie zasilające jest równe sumie spadków napięć na poszczególnych odbiornikach. Na każdej żarówce musi powstać spadek napięcia co najwyżej 6 V, czyli możemy sobie obliczyć ile powinno być żarówek połączonych szeregowo.
n=220V/6V=37 żarówek połączonych szeregowo
2.
P=200W
U=220V
I=?
P - jest to moc która wydzieli się na żarówce
U - jest to napięcie znamionowe żarówki, czyli napięcie do którego żarówka jest dostosowana
P=U*I
I=P/U=200W/220V=0,91A
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:19:10+01:00
Zad 1
Żarówki w lampkach choinkowych nie przepalają się ponieważ ą połączone szeregowo a w połączeniu szeregowym napięcie rozchodzi się na poszczególne żarówki tzn. suma napięć na żarówkach równa jest napięciu na źródle czyli w tym przypadku musi być połączone 6 woltowych żarówek około 37 bo 220V/6V daje 36,6
Zad 2
Dane:
P = 200 W
U = 220 V
a)
dane te oznaczają że żarówka dostosowana jest do napięcia 220 V i wtedy ma moc 200 W
b)
P = U × I
I = P/U = 200 W/ 220 V = 0,9 A
1 1 1