Zadanie 1
Uzupełnij zdania dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu elektromechanicznego:

1. Nie ........... urządzenia, jeśli przewód zasilający jest w sposób widoczny ......
2. ............ może dokonywać wyłącznie specjalistyczny punkt serwisowy.
3. Sprzęt elektromechaniczny ma określony czas .........
4. Każde urządzenie o ....... obudowie musi być podłączone do gniazdka ściennego z ................
5. Na czas wymiany żarówki oświetlenia wewnętrznego i czyszczenia urządzeni należy wyjąć .......... z .............
6. Jeśli podczas używania sprzętu elektromechanicznego wydobywa się dym lub swąd, należy ..............
7. ............. wtyczki zasilającej ani przewodu ........ rękami.
8. ........ modyfikować(przerabiać) ........ zasilającego.


Zadanie 2
Napisz, jakie informacje powinna zawierać instrukcja obsługi sprzętu elektromechanicznego:


Zadanie 4
Podaj, na czym polega utylizacja sprzętu elektronicznego (elektromechanicznego) w miejscowości, w której mieszkasz (wieś)


Zadanie 3 - poniżej

1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:25:03+01:00
1.włączaj... ...uszkodzony...
2.naprawy
3.działania
4. plastikowej.... ....z bolcem...
5.wtyczkę z gniazdka
6.wyłączyc urządzenie z zasilania
7. Nie dotykaj... ...mokrymi...
8.Nie wolno... ...urządzenia...

zad2
Jakie gniazdo jest wymagane
Jakie zasilanie
Jak włączyc
Jak bezpiecznie użytkowac
Co w razie problemów

Zad3
Utylizacja ta może polegac na jeżdzeniu w pewnych odstępach czasu odpowiednich samochodów, który taki sprzet zbieraja i zawożą w odpowiednie miejsca.
32 4 32