Oblicz wartość wyrażenia dla 2x + 1 dla:
a) x = -4 ...........................
b) x = 0 ............................
c) x = 1 i 1/2
d) x = -2/3

Oblicz wartość wyrażenia dla 5 - 3x dla:
a) x = -2 ..........................
b) x = -2/3 .......................

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a + 2)h dla a=7 i h=1/3
b) 4x przez y(x+y) dla x = 6 i y = -2
c) -x + 2y - 3 dla x = -5 i y = -4

1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:27:05+01:00
Oblicz wartość wyrażenia dla 2x + 1 dla:
a) x = -4
2*(-4)+1=-7
b) x = 0
2*0+1=1
c) x = 1 i 1/2
2*1i1/2+1=4
d) x = -2/3
2*(-2/3)+1=-1/3

Oblicz wartość wyrażenia dla 5 - 3x dla:
a) x = -2
5-3*(-2)=5+6=11
b) x = -2/3
5-3*(-2/3)=5+2=7

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a + 2)h dla a=7 i h=1/3
(7+2)*1/3=9*1/3=3

b) 4x przez y(x+y) dla x = 6 i y = -2
(4*6)/(-2)(6-2)=24/(-8)=-3

c) -x + 2y - 3 dla x = -5 i y = -4
-(-5)+2*(-4)-3=5-8-3=-6