1. Uczniowie na kółku chemicznym wykonali doświadczenie , w wyniku którego zmieszali 150 g 5-procentowego roztworu o z 20 g 15-procentowego roztworu . Oblicz stężenie procentowe otrzymanego przez uczniów roztworu.

2. Na zajęciach koła chemicznego uczniowie mieli rozpoznać skałę wapienną , której głównym składnikiem jest węglan wapnia . Aby ją zidentyfikować , musieli użyć kwasu solnego . Napisz równanie reakcji , jaka się dokonała.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:35:26+01:00
1. Obliczam ile g substancji było rozpuszczone w danym roztworze
Cp= (ms*100%):mr
ms=(Cp*mr):100%
ms=(5*150):100%=7,5g
ms=(15*20):100%=3 g
7,5+3=10,5 g
Cp= (ms*100%):mr=(10,5*100%):170=6,18%

2. CaCO₃+ 2 HCl->H₂CO₃+CaCl₂
Reakcja zobojętniania
2 5 2