Przetłumaczy ktos mi te pytania? plis

How important is the experience of traveling abroad in the project?
Why are you learning English?
When do you use your English outside of class?
Do you practice any sport? if yes, which ones, how often you train
Which sports do you watch on TV?
In your opinion, what are the positive aspects of playing / doing sport?
What's the most popular sport in your country?
What sports are familiar among teenagers?
Who won the World Football Championship in 2006?
Italy is…
Poland is …
Who were Dante, Manzoni, Pirandello?
According to the chronological order, which were the most important dominations in Sicily?
Give three examples of famous symbols or attractions from your country
Give three examples of typical tourist attractions from your region
Give three examples of the most typical national dishes from your region

2

Odpowiedzi

2010-03-07T19:27:21+01:00
Jak ważne jest doświadczenie za granicą w ramach projektu?
Dlaczego uczysz się języka angielskiego?
Kiedy używasz angielskiego poza klasą?
Czy praktykujesz jakiś sportu? Jeśli tak, to jaki, jak często trenujesz.
Jaki sport oglądasz w telewizji?
Twoim zdaniem jakie są pozytywne aspekty gry / robienie sportu
?
Jaki jest najpopularniejszy sport w twoim kraju?
Jakie sporty są znane wśród młodzieży?
Kto wygrał Miszczostwa Świata w piłce nożnej w 2006 roku?
Włochy są ...
Polska jest ...
Kim byli Dante, Manzoni, Pirandello?

Podaj trzy przykłady znanych symboli i ciekawostek z kraju
Podaj trzy przykłady typowych atrakcji turystycznych z regionu
Podaj trzy przykłady najbardziej typowych potraw narodowych z Twojego regionu
2010-03-07T19:29:14+01:00
Jak ważne doświadczenie jechania za granicę w projekcie jest? Dlaczego uczysz się angielskiego?
Kiedy używa twój angielski zewnętrzna część klasy?
Uprawiasz jakikolwiek sport?
jeśli tak, który, jak często trenujesz, które sporty obserwujesz w telewizji? Twój zdaniem, co są pozytywnymi aspektami grania / robiąc sport?
Jaki jest najpopularniejszy sport w twoim kraju?
Jakie sporty są znajome wśród nastolatków?
Kto wygrał Mistrzostwa światowe piłkarskie w 2006?
Włochy są?
Polska jest? Kto Dante, Manzoni, Pirandello byli?
Zgodnie z kolejnością chronologiczną, którzy byli najważniejszymi dominacjami na Sycylii?
Podać trzy przykłady sławnych symbolów albo atrakcyjności z twojego kraju podać trzy przykłady typowych atrakcji turystycznych z twojego regionu podać trzy przykłady najbardziej typowych krajowych potraw z twojego regionu