Odczytaj głośno dwie grupy wyrazów. W których wyrazach wymuwiłeś i usłyszałeś w zakończeniu ńa, a w których ńja? Napisz formy D.,C.,Ms. Lp. dwu wyrazów z karzdej grupy

*babunia cukiernia Gdynia skocznia pustynia jaskinia Bośnia

* Polonia harmobia Hiszpania kolonia pelargonia Sardynia linia

1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:30:23+01:00
Babunia
D. babuni
C. babuni
Ms. babuni

Gdynia
D. Gdyni
C. Gdyni
Ms. Gdyni

Polonia
D. Polonii
C. Polonii
Ms. Polonii

Hiszpania
D. Hiszpanii
C. Hiszpanii
Ms. Hiszpanii