Zadanie 1.
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniajac temperature z 80 na 60 stopni C. 1 kg wody ochładzając się o 1 stopień C oddaje 4.2 KJ ciepła. Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciagu doby? Zapisz Obliczenia.

Zadanie 2.
Państwo Kowalscy uzyskują z baterii słonecznej umieszczonej w ogrodzie prąd elektryczny o natężeniu 2 A przy napięciu 17 V. Ile co najmniej takich baterii należaloby zainstalowac, aby uzyskać prąd elektryczny o mocy 2,5 kW? Zapisz obliczenia. Uwzględnij w swoich zapisach jednostki wielkości fizycznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T12:18:41+01:00
Zadanie 1.
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniajac temperature z 80 na 60 stopni C. 1 kg wody ochładzając się o 1 stopień C oddaje 4.2 KJ ciepła. Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciagu doby? Zapisz Obliczenia.

m=300 kg
Δt=80⁰C - 60 ⁰ C=20⁰C
Cw=4.2 KJ /kg*⁰C

Q=m*Cw*Δt
Q=300 kg*4.2 KJ /kg*⁰C*20⁰C
Q=300 *4.2 KJ *20
Q=25 200 KJ
Q=25,2 MJ

Zadanie 2.
Państwo Kowalscy uzyskują z baterii słonecznej umieszczonej w ogrodzie prąd elektryczny o natężeniu 2 A przy napięciu 17 V. Ile co najmniej takich baterii należaloby zainstalowac, aby uzyskać prąd elektryczny o mocy 2,5 kW? Zapisz obliczenia. Uwzględnij w swoich zapisach jednostki wielkości fizycznych.

I=2 A
U=17 V
P=U*I
P=17 V*2 A
P=34 W

P c=2,5 kW
P c=2 500W

n=Pc/P
n=2 500W / 34 W
n=73,5

trzeba 74 baterii