PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE DOKŁADNIE nie w translatorze!!! Tekst.

Cześć Helga.
U mnie wszystko dobrze, za 2 miesiące kończę szkołę i wtedy odpocznę.
Moja aktualna szkoła jest ok.
Chodzę do Technikum na profil ochrona środowiska. Wcześniej chodziłam do gimnazjum sportowego nr 2 przez 3 lata i trenowałam triathlon. chodziłam Do szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej. Nauka trwała tam 6 lat. Byłam wtedy bardzo dobrą uczennicą. Obecnie uczę się w technikum nr 1 " Sztygarka " w Dąbrowie Górniczej. Nauka trwa 4 lata. W tym 1 miesiąc praktyk w laboratorium Huty Katowice . Na koniec w maju zdajemy maturę i egzamin zawodowy. Nauczyciele oceniają w polskich szkołach od 1 do 6. Ocena 1 jest najgorszą a 6 najlepszą. Moje ulubione przedmioty to matematyka, biologia i wf. Po zakończeniu szkoły planuję studiować na akademii wychowania fizycznego czyli AWF w Katowicach.
Odpowiedz mi co u Ciebie słychać i jak wygląda u Ciebie w Niemczech szkoła?
Pozdrawiam serdecznie.
Magda

2

Odpowiedzi

2010-03-09T15:11:34+01:00
Hallo Helga.
Bei mir alles gut, nach 2 Monaten habe ich mit der Schule fertig und dann ausgeruht.
Meine aktuelle Schule ist über
Ich gehe in die technische Umgebung sichtbar. Zuvor ging an die Nr. 2 des Sportunterrichts für 3 Jahre und ausgebildete Triathlon. Ich ging zur Grundschule Nr. 29 in Dabrowa Mining. Learning dauerte es 6 Jahre. Ich war damals ein sehr guter Schüler. Derzeit unterrichte ich in einer technischen Schule Nr. 1 "Sztygarka in Dabrowa Mining. Ausbildung dauert 4 Jahre. In der 1 Monat in der Laborpraxis Huta Katowice. Am Ende Mai haben wir absolviert und berufliche Abschlussprüfung. Lehrer bewertet in polnischen Schulen 1 bis 6 Ergebnis 1 ist schlechteste und 6 die beste. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik, Biologie und PE. Am Ende der Schule planen, an der Akademie der Leibeserziehung oder AWF Katowice zu studieren.
Antworten mit mir, was Sie hören, wie man sich die Schule in Deutschland?
Mit freundlichen Grüßen.
Magda
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:29:15+01:00
Hallo Helga.
Bei mir alles gut, nach 2 Monaten habe ich mit der Schule fertig und dann ausgeruht.
Meine aktuelle Schule ist über
Ich gehe in die technische Umgebung sichtbar. Zuvor ging an die Nr. 2 des Sportunterrichts für 3 Jahre und ausgebildete Triathlon. Ich ging zur Grundschule Nr. 29 in Dabrowa Mining. Learning dauerte es 6 Jahre. Ich war damals ein sehr guter Schüler. Derzeit unterrichte ich in einer technischen Schule Nr. 1 "Sztygarka in Dabrowa Mining. Ausbildung dauert 4 Jahre. In der 1 Monat in der Laborpraxis Huta Katowice. Am Ende Mai haben wir absolviert und berufliche Abschlussprüfung. Lehrer bewertet in polnischen Schulen 1 bis 6 Ergebnis 1 ist schlechteste und 6 die beste. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik, Biologie und PE. Am Ende der Schule planen, an der Akademie der Leibeserziehung oder AWF Katowice zu studieren.
Antworten mit mir, was Sie hören, wie man sich die Schule in Deutschland?
Mit freundlichen Grüßen.
Magda