Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:41:18+01:00
A).
4x⁸y⁷
b).
25x⁴y⁴
c).
-10x²y²
d).
-256x⁶y⁶
e).
-8x⁴y⁴
f).
15x⁵y³

2010-03-07T19:46:14+01:00
W tego typu zadaniach dodajemy wykładniki stojace przy tych samych literach i mnożymy liczby:
a)4xyxyx*x²*y²*x³*y³=4x¹⁺¹⁺¹⁺²⁺³ * y¹⁺¹⁺²⁺³=4x⁸y⁷
b)0,5xy*5y²x*10x²y=0,5*5*10*x¹⁺¹⁺² * y¹⁺²⁺¹=25x⁴y⁴
c)-10*(-x)*(-y)*(-x)*(-y)=
mnozymy znaki - 5 minusów pomnożonych przez siebie dają minus
=-10x¹⁺¹ * y¹⁺¹=-10x²y²
d)-4²*(-4)²xyx²y²*x³y³=-16*16x¹⁺²⁺³ * y¹⁺²⁺³=-256x⁶y⁶
e)-8x²y²xy*(-x)*(-y)=-8x⁴y⁴
f)(-x)(-x)(-15)(-x)y²x²y=15x⁵y³