Wytwarzając wodę gazowaną, trzeba wiedzieć, że w 100 g wody o temperaturze 25*C można rozpuścić maksymalnie 0,145 g tlenku węgla(IV).
Oblicz, jaka objętość tego gazu jest potrzeba do nasycenia 250 g wody o temperaturze 25*C.
Gęstość tlenku węgla(IV) w tej temperaturze wynosi 1,811 g/dm³.

1

Odpowiedzi

2009-10-22T11:04:39+02:00
100g wody - 0,145g tlenku węgla
250g wody - x tlenku węgla

x=250•0,145:100=0,3625(g)

ς=m:V gęstość to masa dzielona przez objętość


czyli V=m:ς
V=0,3625:1,811≈0,2(dm³)
34 4 34