Odpowiedzi

2010-03-07T19:41:41+01:00
Strajk uczniów we Wrześni, w latach 1901–1902 Skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim.Strajk wrzesiński nie był pierwszy. W 1883 r. na pokazowej lekcji religii urządzonej podczas powiatowej konferencji nauczycieli szkół ludowych w Jarocinie, dzieci przyjęły milczeniem słowa niemieckie wygłaszane przez nauczyciela. Inspektor szkolny kazał przerwać lekcję. Podobny wypadek zdarzył się również w kilka dni poźniej w Osiecznej pod Lesznem. Władze szkolne nie czuły się wtedy tak pewne siebie, tak butne, jak później i wydarzeniom tym wolały nie nadawać rozgłosu.
Strajk we Wrześni był jednak spowodowany wyjątkową brutalnością pruskich "pedagogów". Rozegrał się ponadto na tle innych wydarzeń, w innym klimacie dziejowym. Dlatego uzyskał tak szeroki rozgłos i oddźwięk.
Wiosna Ludów, kosynierzy wielkopolscy, klęska ułanów pruskich, sława i chwała wywalczona na polu bitwy... Aż dziwne, że to wszystko podobne do stronic pięknej powieści, zdarzyło się w pobliżu małego miasta - Wrześni, gdzie dni płynęły jednostajnie, zbiegając się w monotonne lata. Rytm tutejszego życia odmierzały pociągi, często przebiegające żelaznym szlakiem w daleki świat, na wschód i zachód. Dla wielu, miasto nazwane przez Niemców Wreschen wydawało się wtedy szare, nudne i nieciekawe. W 1900 roku Września liczyła 5535 mieszkańców. Większość ludności stanowili Polacy (około 75%). Nie było tutaj żadnych większych zakładów przemysłowych, natomiast stosunkowo dobrze rozwijało się rzemiosło.
1 5 1
2010-03-07T19:41:59+01:00
Strajk uczniów we Wrześni. Skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne.

prosze o najj...
1 5 1