Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:44:19+01:00
Rola jaką odgrywał książę czy też wódz w plemionach słowiańskich była rolą przywódcy i niepisanego źródła prawa. Książę i jego druzyna czyli najbliższi współpracownicy rezydowali w jednym z grodów państwoych spełniającego rolę stolicy plemienia. Naprzykład stolicą Polan było Gniezno. Książę przez swoich pośredników zbierał podatki, decydował o wojnie i pokoju, czasami spełniał rolę sądowniczą. Książę dowodził również wojskiem. W otoczeniu kilku zolnierzy i członków książecego dworu (razem tworzyli druzynę książęcą) podrózował po plemiennych ziemiach. Każdy gród miał obowiązek jak najlepszego ugoszczenia księcia i jego druzyny. Grody plemienne pełniły okreslone funkcje produkcyjno- usługowe względem księcia- np. produkowały dlaniego oręz i zbroje, wiono, chleb, mąkę, itp. Takie ososay noszą nazwę osad służebnych i od tego jaką role spełniały ąż do dziś posiadają adekwatna nazwę- np Kowalewo (usługi kowalskie) czy Winiary (produkcja wina).
4 3 4