Odpowiedzi

2010-03-07T19:45:44+01:00
Oblicz odległości podanych poniżej punktów od początku układu współrzędnych.
A = (3,4)
B = (1,3)
C = (-8,6)
D = (-3,-3)
E = (12,-5)

Odległość dwóch punktów d=pierwiastek((x2-x1)^2+(y2-y2)^2. Patrząc na początek układu współrzędnych 0,0 otrzymujemy wzor pierwiastek(x2^2+y2^2)

A pierw(3^2+4^2)=pierw(25)=5
B pierw(1^2+3^2)=pierw(10)
C pierw((-8)^2+6^2)=pierw(100)=10
D pierw((-3)^2+(-3)^2)=pierw(18)=3pierw(2)
E pierw(12^2+(-5)^2)=pierw(169)=13
2010-03-07T19:46:32+01:00
A = (3,4)
B = (1,3)
C = (-8,6)
D = (-3,-3)
E = (12,-5)

Z Twierdzenia Pitagorasa.
a²+b²=c²
A= (3,4)
3²+4²=c²
9+16=c²
25=c²
c²=√25
c=5

B= (1,3)
1²+3²=c²
1+9=c²
10=c²
c²=10
c=√10

C= (-8,6)
(-8)²+6²=c²
64+36=c²
100=c²
c²=100
c=10

D = (-3,-3)
(-3)²+(-3)²=c²
9+9=c²
18=c²
c²=18
c=√18

E = (12,-5)
12²+(-5)²=c²
144+25=c²
169=c²
c²=169
c=13