Odpowiedzi

2009-10-21T22:18:56+02:00
Szukana jest prosta, która przechodzi przez punkt A i jest prostopadła do danej
w zadaniu prostej.
Korzystamy z własności, że proste są prostopadłe, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy -1.
Tak więc szukana prosta jest określona równaniem y=2x+b
Z osią Oy przetnie się w punkcie (0,1), więc mamy równanie y=2x+1. Teraz tylko punkt przecięcia z daną w zadaniu prostą. Mamy układ równań
\begin{cases} y=2x+1 \\ y= \frac{1}{2}x-3 \end{cases}
więc
3x=-8
x=- \frac{8}{3}
współrzędną y już nie problem obliczyć.
6 1 6