Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:07:43+01:00

a) (5x+2)²=20x
25x² + 20x+ 4=20x
25x²-20x+20x+4=0
25x²=- 4 sprzeczne
b) (2x-1)(x+2)=3x-2
2x²+4x-x-2=3x-2
2x²=0
x=0
c) (1-3x)²=1-6x
1-6x-9x²=1-6x
-9x²=0
x=0
d) (3+2x)² =(3x+2)²+10
9+12x+4x²=9x²+12x+4+10
-5x²=5
-x²=1 sprzeczne

e)(5x-2)(3-x)=-6(1-x)(1+x)
15x-5x²-6+2x=-6(1-x²)
17x-5x²-6=-6+6x²
17x-11x²=0
x(17-x)=0
x=0 lub x=17
f)x+9=(x-3)²
x+9=x²-6x+9
-x²+7x=0
-x(x-7)=0
x=0 lub x=7

g) (4x-6)²=(x-4)(x-9)
16x²-48x+36=x²-9x-4x+36
15x²-44x=0
x(15x-44)=0
x=0 lub x =44/15
h) (x-2)(x+2)=5
x²=9
x=3 lubx=-3