Odpowiedzi

2010-03-07T19:53:25+01:00
Czy życie człowieka jest wędrówką? Spróbuję rozważyć tę kwestię.
Jako pierwszy argument posłuży mi opowieść o rybaku imieniem Santiago pt."Stary człowiek i morze". Autor opisuje w niej jedną z wielu wypraw tego oto rybaka na połów ryb. Można porównać morze do naszego całego życia, burze do naszych problemów, a poszczególne ryby do postaw ludzi, których spotykamy na swojej drodze.
Życie człowieka porównane jest do wędrówki także w wierszu Norwida pt."Pielgrzym". Mówi w nim o tym, że pielgrzym to stan, w którym znajduje się człowiek.
Podsumowując, można powiedzieć, że życie człowieka można porównać do wędrówki.
4 3 4