W miedzianym naczyniu o masie m1 = 1 kg znajduje się 5 litrów wody o temperatu¬rze T1 = 30 C. Jaką ilość ciepła trzeba dostarczyć do naczynia, by woda osiągnęła temperaturę T2 = 90 C? (ciepło właściwe miedzi c1 = 400 J/kg•0C, ciepło właściwe wody c2 =4200J/kg•0C, gęstość wody  = 1000 kg/m3) Proszę pomóżcie, nie wiem po co ta gęstość i wogóle nie wiem od czego zacząć??

1

Odpowiedzi

2009-10-23T17:32:22+02:00
Q=Q₁+Q₂
Q₁=m₁c₁Δt-ciepło pobrane przez naczynie
Q₁=1kg×400 J/kg•⁰C×60⁰C
Q₁=24000J=24kJ
Q₂=m₂c₂Δt ciepło pobrane przez wodę
m₂=dV
V=5l=5dm³=0,005m³
m₂=1000 kg/m3×0,005m³=5kg
Q₂=5kg×4200J/kg•⁰C×60⁰C
Q₂=1260kJ
Q=1284kJ