Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:58:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Konsulowie- było ich 2, decydowali o sprawach wewnętrznych i zewnętrznych, przewodniczyli obradom Senatu Rzymskiego, zwolywali Senat i Zgromadzenia Ludowe. Posiadali najwyższą władze wojskową, cywilną i wykonawczą, ustalali listę senatorów. Posiadali również tzw. imperium militare- czyli możliwość zaciągania wojska, prawo do dowodzenia nim i wyznaczania 10 trybunów wosjkowych. Były to najwyższe urzędy w Republice Rzymskiej

Pretor- początkowo 1 później było ich 2. Podczas nieobecności konsulów w Rzymie, miał prawo do przewodniczenia miastu i prawo dow zwoływania Senatu. do jego uprawniwń należało równiez wyznaczanie prefektów, ktorzy mieli władzę sądowniczą.

Cenzor- spisywał ludność miejską Rzymu, przygotowywał stan majątkowy ludności, przypisywał ich do właściwych tribus i centurii.

Trybun Ludowy- powoływany w celu obrony interesów plebejuszy. Miał prawo veta wobec decyzji innych urzędników a nawet wobec decyzji Senatu; miał prawo do aresztowania lub ukarania urzędnika, jeśli uznał, że ten działa na szkodę plebejuszom, od 492r. p.n/e był nietykalny osobiście.

Kwestor- urzędnik o kompetencjach sądowniczych spełniający rolę sędziego śledczego i oskarzyciela w sprawach karnych.

Dyktator- powoływany przez senat w czasie, gdy Rzymoiw groziło niebezpieczeństwo. Jak sama nazwa wskazuje miał nieograniczona władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądownicza i władze nad wojskiem.
60 4 60