Zad.1.Napisz nazwy podanych soli(a) i ich wzory(b).
a) KI
ZnBr₂
AlCl₃
NaF
BaS
Fe(NO₃)₃
PbSO₃
Cr₂(SO₄)₃
Ca₃(PO₄)₂
b) jodek ołowiu(II)
siarczek miedzi(I)
chlorek srebra(I)
fluorek wapnia
azotan(V) cynku
siarczan(VI) litu
siarczan(IV) glinu
fosforan(V) potasu
węglan sodu
bromek żelaza(III)
Zad.2. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce:
1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu
wzór- nazwa-
Zad.3. Oblicz masę cząsteczkową soli.
a) CuCO₃ -
b) Ni(NO₃)₂ -
c) (NH₄)₃PO₄-
Zad.4. Ustal wzór siarczanu(VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400u.

prosze o używanie znaków matematycznych

1

Odpowiedzi

2012-08-19T21:22:20+02:00

Zadanie 1. Napisz nazwy podanych soli(a) i ich wzory(b).
a)

KI - jodek potasu
ZnBr₂ - bromek cynku
AlCl₃ - chlorek glinu
NaF - fluorek sodu
BaS - siarczek baru
Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)
PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)
Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)
Ca₃(PO₄)₂ - fosforan (V) wapnia


b)

jodek ołowiu(II) - PbI₂
siarczek miedzi(I) - Cu₂S
chlorek srebra(I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF₂
azotan(V) cynku - Zn(NO₃)₂
siarczan(VI) litu - Li₂SO₄
siarczan(IV) glinu - Al₂(SO₃)₃
fosforan(V) potasu - K₃PO₄
węglan sodu - Na₂CO₃
bromek żelaza(III) - FeBr₃


Zadadnie 2. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce:
1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu:


wzór - Al(NO₃)₃      nazwa - azotan (V) glinu

 


Zadanie 3. Oblicz masę cząsteczkową soli.


a) mCuCO₃=  64u + 12u + 16u*3 = 124u
b) mNi(NO₃)₂= 59u + 2*(14u + 3*16u) = 183u
c) m(NH₄)₃PO₄= 3*(14u + 1u*4) + 31u + 16u*4 = 149u

 


Zadanie 4. Ustal wzór siarczanu(VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400u.

 

mX₂(SO₄)₃ = 400u

 

2x + 3*(32u + 16u*4) = 400u

2x + 288u = 400u

2x = 112u

x = 56u

 

X = Fe

 

Odp.: Szukany metal to żelazo - Fe o masie cząsteczkowej 56u. Trójwartościowe żelazo tworzy siarczan (VI) żelaza (III) o wzorze: Fe₂(SO₄)₃.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)