Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:58:48+01:00
D--przekątna
a--6 -bok
b--x -2 bok

sin30=1/2
sin30=6/d
½=1/d
d=12

a²+b²=d²
36+b²=144
b²=144-36
b2=108
b=6√3p=a*b
P=6* 6√3
P=36√3

Ob= 2a*2b
Ob=12+12 √3

2 3 2
2010-03-07T21:05:03+01:00
Jeżeli narysujemy przekątną w prostokącie to przekątna z dłuższym bokiem prostokąta będzie tworzyć 30 stopni. A przeciuwległy kąt będzie miał miarę 60 stopni. Utworzył nam się szczególny trójkąt prostokątny.
Krótszy bok prostokąta ma to a=6 cm
dłuższy bok to b=?
a przekątna to c=2a
c=2 razy a
c= 2 razy 6
c=12cm
z twierdzenia pitagorasa
a²+b²=c²
6²+b²=12²
36+b²=144/-36
b²=108
b=√108
b=6√3
b≈6 razy 1,73
b≈ 10
Obw=2 razy 6√3 +6 razy 2
Obw=12√3+12
Obw≈2 razy 6+ 2 razy 10
Obw=12+20=32cm
P=6 razy 6√3
P=36√3cm
P≈6 razy 10 =60 cm
3 3 3