1. W trójkącie ABC wysokość CD ma długość 8. Kąt ABC ma miarę 60⁰, a kąt BAC ma 45⁰. Oblicz obwód tego trójkąta
odp-->8+8√2+8√3

2.Kąt ostry rombu ma 60⁰,a dłuższa przekątna ma 8 cm. Oblicz długość boku tego rombu.
odp--->8√3/3

help ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:11:36+01:00
1Jeśli kąt CAD=45, to kąt DCA=45,
Ztego wynika, że DC=AD=8, więc AD=AD√2.
Jeśli kąt DBC=60, to kąt DCB=180-90-60=30, więc CD=8=DB√3, więc
DB= 8√3:3
CB=2DB=16√3:3
Obwód= AD+DB+BC+CA= 8+8√3:3+16√3:3+8√2= 8+8√3+8√2
1 5 1