Odpowiedzi

2010-03-07T19:54:39+01:00
Występowanie soli kamiennej, wapieni, węgla brunatnego i ropy naftowej.
---synteza wiedzy o pojezierzach---
PAS POJEŹIERZY POLSKII :
Położenie :Między Pobrzeżami Południowobałtyckimi a Nizinami Środkowopolskimi. Wydzielono pojezierza: Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie.
Klimat: Zróżnicowany. Na pojezierzach: Wielkopolskim i Pomorskiem o cechach morskich, a na mazurach – o cechach kontynentalnych. We wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach zaznacza się stopniowanie.
Turystyka: Tereny atrakcyjne dla rozwoju turystyki letniej- urozmaicony krajobraz, liczne jeziora i duże powierzchnie leśne. Niektóre obszary bogate w zabytki związane z najstarszym okresem w historii Polski (okolice Gniezna)
Rolnictwo: Najlepsze warunki naturalne na Pojezierzu Wielkopolskim – uprawy ziemniaków i buraków cukrowych, hodowla trzody chlewnej i bydła. Pozostałe pojezierza – uprawy żyta , ziemniaków i lnu oraz hodowla bydła. Rozwinięte jest również rybołówstwo .
Roślinność: Przewaga borów sosnowych porastających piaski sandrowe i wydmy
Wody: Liczne jeziora polodowcowe tworzące pojezierza. Sieć rzeczna ukształtowana przez lądolód- duże rzeki wykorzystują pradoliny, mniejsze dostosowały się do rzeźby terenu (spływają z moren przez sandry do pradolin i bezpośrednio do Bałtyku).
Przemysł: Głównie wydobywczy i przetwórczy uwarunkowany występowaniem soli kamiennej, wapieni, węgla brunatnego i ropy naftowej. W dużych miastach- elektromaszynowy, środków transportu i chemiczny.
Budowa Geologiczna: Utwory polodowcowe (piaski żwiry , gliny i iły ). Bogactwa mineralne: surowce mineralne: surowce budowlane(piaski , żwiry i gliny) ceramiczne( iły), sól kamienna, węgiel brunatny i ropa naftowa.
Gleby: Przeważnie bielicowe, brunatne i płowe. Na Kujawach i w okolicy Gniezna żyzne czarne ziemie
Rzeźba Terenu: Silnie urozmaicona, mająca charakter polodowcowy. Główne elementy to: wały moren czołowych, równiny sandrowe, pradoliny i rynny polodowcowe . Występuje strefowość form polodowcowych.