Odpowiedzi

2010-03-07T20:07:52+01:00
Pierwsza prędkość kosmiczna to prędkość jaką musi uzyskać ciało aby wejść na orbitę okołoziemską. Oto wyprowadzenie :
Zakładamy że ciało krąży nad ziemią na niewielkiej wysokości czyli h ≈ 0
wyprowadzenie:
Fg = F₀
G × M × m /R² = m × V² /R
G × M /R² = V² /R
G × M /R = V²
V₁ = √G×M /R (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
po podstawieniu danych dla ziemi wynosi ona 7,9 [km/s]

Druga prędkość kosmiczna z kolei jest to prędkość jaką musi uzyskać ciało aby pokonać grawitację Ziemi.
Drugą prędkość kosmiczną wyprowadza się z zasady zachowania energii ostatecznie wynosi ona
V₂ = √2 × V₁
dla ziemi po podstawieniu danych wynosi około 11,2 km/s
Trzecia prędkość kosmiczna jest to prędkość jaką musi uzyskać ciało aby pokonać grawitację układu słonecznego natomiast czwarta prędkość kosmiczna jest to prędkość jaką musi uzyskać ciało aby pokonać grawitację naszej galaktyki (wzory wyprowadza się jak po wyżej!)
7 4 7