Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:44:38+01:00

W XIX-XX w. charakterystycznym zjawiskiem była szybka koncentracja ludności w miastach. Na ziemiach polskich jego symptomy pojawiły się w pierwszej połowie wieku, znacznie wyraźniej wystąpiły jednak dopiero w drugiej połowie stulecia. Głównymi czynnikami przemian były: rozwój przemysłu, zmiany w systemie komunikacji (zwłaszcza kolej żelazna), rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej (w miastach – urządzenia komunalne), nowe metody budownictwa; niewątpliwie najsilniejszym czynnikiem miastotwórczym w XIX w. był przemysł. Istotne znaczenie dla rozwoju miast miało też ich miejsce w strukturze administracyjnej i związana z nim rola w systemie oświaty, życiu kulturalnym itp
2 3 2