Przetłumacz na niemiecki

Jest wokalistką o rzadko spotykanej, 5-oktawowej skali głosu.
W wieku 16-stu lat ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Pleszewie, w klasie gitary klasycznej i fortepianu. Współpracowała z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej śpiewając w chórkach. Od najmłodszych lat brała udział i wygrywała liczne konkursy i festiwale.Co ciekawe Paullę można było także usłyszeć w programie Michała Wiśniewskiego „Jestem, jaki jestem”. Wzięła tam udział w konkursie „Drzwi do kariery” stając się jego finalistką.1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:59:57+01:00
Er ist eine Sängerin über spärlich getroffen, 5 - oktawowej der Skala der Stimme. In dem Alter 16 - die ein hundert Jahre hat sie vollendet die National Musikschule des Grundtones in Pleszewie, in der Klasse die klassische Gitarre und der Flügel. Sie arbeitete mit den größten Stars der polnischen Musik Szene in den kleiner Chören singend zusammen. Seit den jüngsten Jahren aktiv teilnehmen sie und sie gewann die zahlreichen Wettbewerbe und die Festivals. Was interessant ist... Paullę er kann ebenfalls während des Programmes Michael Wiśniewski hören „ ich bin, welcher ich bin ”. Sie hat dort teilgenommen „ die Türen zu der Karriere ” seine Finalistin werdend.