Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:10:10+01:00
L1 = obwód Δ A¹B¹C¹ = (8+6+7) cm = 21 cm
L2 = obwód Δ ABC = 28 cm
k = L1 / L2 = 21 cm / 28 cm = 3/4
zatem
P1 / P2 = k² = (3/4)² = 9/16
Odp.Stosunek pól Δ A¹B¹C¹ oraz Δ ABC jest równy 9/16.
6 3 6
2010-03-07T20:12:12+01:00
ΔA'B'C'~ ΔABC
IA'B'I= 8cm,
IB'C'I= 6cm,
IC'A'I= 7cm
Obwód ΔA'B'C': L'= 8cm+ 6cm+ 7cm= 21cm
Obwód ΔABC: L= 28cm
Skala podobieństwa k= L'/L = 21cm/28cm = ³/₄
Stosunek pól tych trójkątów jest równy
kwadratowi skali podobieństwa, czyli k² = (³/₄)² = ⁹/₁₆
Odp. Stosunek pól tych trójkątów jest równy ⁹/₁₆.
6 2 6