Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:13:50+01:00
Możliwe roziwązania
Oddać państwo najstarszemu synowi

Skutki Pozytywne 1).Uniknięcie walki o ziemie.
2).Szansa na jedność państwa i utrzymanie władzy przez
najstarszego księcia
Skutki Negatyne 1).Walka między braćmi o władzę i ziemie
2).Osłabienie kraju

Możliwe rozwiązania
Podzielić kraj między synów

Skutki Pozytywne 1).Uniknięcie walki o tron

Skutki Negatywne 1).Bunt młodszych braci
2).Utrata jedności państwa
3).Osłabienie państwa
46 3 46