Wybierzcie temat który chcecie:
1. Reformy w dobie Sasów i Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2.Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII w.
3. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski na przełomie XVII i XVIII wieku.
4. Polska na arenie międzynarodowej XVII i XVIII wiek.

Prosze o pomoc! Pilne!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:21:30+01:00
Polska w czasach stanisławowskich uzależniona była silnie od Rosji. Polski ustrój miał być zmieniony na lepszy.
Stanisław Leszczyński stworzył dzieło mówiące o reformie polskiego systemu. Był pierwszym człowiekiem, który o tym mówił. Konarski również pragnął, aby zreformować polski ustrój. Szczególnie zajął się reformą szkolnictwa, stworzył collegium nobilium. Dużą rolę odgrywał ród Czartoryskich. Był bardzo znany i określany jako familia, która chciała reform w państwie polskim. Czartoryscy mieli dobre układy z Rosją. Liczyli na to, że caryca pomoże im w swoim planie dotyczącym naszego państwa.
Caryca Katarzyna wraz ze Stanisławem Poniatowskim postanowili, aby za wszelką cenę nie dopuścić Sasa do polskiego tronu.
Wielkie zmiany nadeszły po sejmie konwokacyjnym, który miał za zadanie wprowadzić szereg reform. Usunięto obowiązek przysięgi na instytucji sejmikowej, wprowadzono zasadę mówiącą o głosowaniu większością w sprawach wojskowych i sprawach skarbu. Zlikwidowano liberum veto, próbowano również przeprowadzić reformy gospodarcze. Zniesiono cła i myta, wprowadzono na granicach cło generalne, lecz nie zostało ono do końca wprowadzone ponieważ znaczny upór stawiły Prusy. Pod ich naciskiem cło nie zobaczyło światła dziennego.
Zreformowano także podatki na rzecz wojska. Każda gmina żydowska musiała płacić podatek tzw. ryczałt.
Wprowadzono również szereg reform w okresie konwokacyjnym. Katarzyna II za wszelką cenę nie chciała dopuścić do tronu rodu Czartoryskich. Na tronie Polskim zasiadł Stanisław August Poniatowski. Za jego panowania powołano tzw. konfederację króla z ministrami, przeprowadzono spis królewszczyzn, utworzono również szkołę rycerską, która miała kształcić kadry oficerskie.

Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam :)

2010-03-07T20:23:15+01:00
Przyczyny upadku :
brak reform
w sejmie była zasada Liberum - weto (sprzeciw)
słaba władza królewska
pusty skarbiec
brak wojsk