Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T01:06:14+02:00
|x+3| + |x-2| =5
x=-3 x=2
1)x≤-3 ∧ -x-3-x+2=5 →-2x=6 →x=-3
2)-3<x<2 ∧ x+3 -x+2 =5 →0=0 → wszystkie liczby z przedziału (-3,2)
3) x≥2 ∧ x+3+ x-2=5 →2x=4 →x=2
odp. x∈<-3,2>
|x-1I + |3x-3| ≥2
x=1
1) x≤1 ∧ -x+1 -3x+3 ≥2 →→ -4x ≥ 2-4 →→-4x≥-2→→x≤1/2
x∈(-∞,,1/2>
2) x>1 ∧ x-1+3x-3 ≥2→→4x≥6→x≥3/2→x∈<3,2, +∞)
odp.x∈(-∞,,1/2>u<3,2, +∞)