Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T20:11:08+01:00
Rozbudowanie sieci hispicjów i szpitali
-powstanie zakonów: Templariuszy, Joannitów, Krzyżaków
- nowe zasady funkcjonowania zakonów
- nasilenie się handlu ze Wschodem
- podniesienie znaczenia miast
- pojawienie się bankierów
- powstanie nowych nurtów ideologicznych
- tworzenie uniwersytwtów
- pogłębienie sie ksenofobii (niechęć do innych narodów) i antysemityzmu (niechęć do Żydów)
- osłabienie Bizancjum
- wyniszczenie Ziemi Świętej
- zakony rycerskie uzyskały wpływy gospodarcze i polityczne

Dasz najjj
7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T20:11:33+01:00
Skutki wypraw krzyżowych
1. ogromne korzyści materialne i polityczne dla papiestwa
a. wzrost autorytetu papiestwa do 1204
b. papież podporządkowuje swym interesom potęgi świeckie
c. zaprzęga ich na swoja służbę
d. pomnożenie majątku kościelnego


2. ogromne korzyści materialne i polityczne dla miast włoskich
a. zaopatrywanie królestwa
b. dostarczanie krzyżowcom statków
c. rozkwit handlu lewantyńskiego


3. nie przynosi uczestnikom oczyszczenia moralnego
a. grabieże
b. mordy
c. tysiące istnie ludzkich


4. nasilenie się postaw antysemickich na zachodzie
a. wydzielanie gett
b. nakaz noszenia specjalnej oznaki
c. nakaz noszenia wyróżniającego się stroju


5. nie wykorzystano możliwości kulturalnych, jakie dawało zetknięcie się z kultura arabską


6. zdobycie Konstantynopola doprowadziło do zniszczenia wielkiego ogniska cywilizacji

3 4 3
2010-03-07T20:20:51+01:00
Pozytywne:
-rozwinęła się wymiana handlowa
-pojawienie się nowych zakonów rycerskich
-napłynęły do Europy nowe towary
-odkrycie przez europejczyków kultury i nauki arabskiej
-powstanie zakonów rycerskich
-wzrost potęgi ekonomicznej i politycznej kościoła oraz autorytetu papiestwa

negatywne:
-złamanie potęgi i upadek Bizancjum
-zmarło wiele tysięcy chrześcijan ale również muzułmanów
-nietrwałość sukcesów krzyżowców na Bliskim Wschodzie
-wzrost niechęci wobec Żydów i fanatyzmu religijnego w Europie
4 3 4