Boisko które do takiego wykorzystali ma wymiary 10m x 30m.Aby tafla lodowa była gładka, musi mieć 10cm gróbości.Ile litrów wody muszą wylać,chłopcy aby ich lodowisko spełniło te warunki? Ile wiader 10 litrowych musi przynieść każdyz nich, jeżeli jest ich 60?
Pamiętajcie, że 1m sześcienny=1000dm sześcienne=1000 0000cm sześcienne,1l=1000cm sześcienne

3

Odpowiedzi

2010-03-07T20:18:46+01:00
Dane:
a = 10m = 100dm (szerokość)
b = 30m = 300dm (długość)
h = 10cm = 1dm (głębokość, wysokość)

obliczamy objętość

V= a * b * h
V= 100dm * 300dm * 1dm = 30000dm³ (potrzebna ilość wody)
1dm³ = 1L(litr)
30000L : 10L=3000 (potrzebna ilość wiader)

3000 : 60 = 50 (ilość wiader : ilość chłopców)
odp:
każdy z chłopców musi przynieść 50 wiader wody

Pozdrawiam :)
2010-03-07T20:20:20+01:00
Wymiary boiska
długość = 30m = 300 dm
szerokość = 10m= 100 dm
wysokość = 10cm = 1dm
objętość wiadra = 10l
Ilość chłopców = 60
V lodowiska = 300 dm * 100 dm * 1 dm
V lodowiska = 30000 l.
30000 l / 10l = 3000 - tyle potrzeba wiader aby zapełnić lodowisko
3000 / 60 = 50 - każdy chłopiec musi przynieść po 50 10-cio litrowych wiader.
Odp : Chłopcy muszą wlać 3000 dziesięciolitrowych wiader. Każdy chłopiec musi przynieść po 50 wiader, aby ich lodowisko spełniło warunki
2010-03-07T20:21:31+01:00
P=10*30=300m²
300*0,1=30 m³
Odp. Muszą wylać 30m³ wody
1 m³ to 1000000cm³
30 m³ to x
x=30000000 cm³
1 l to 1000 cm ³
x l to 30000000 cm³
x=30000 l
30000:10=3000
Odp. Chłopcy muszą przynieś 3000 wiader
3000:60=50
Odp. Chłopcy muszą przynieś po 50 wiader.