Odpowiedzi

A]Jaki ma obwód kwadrat o polu równym 20 cm kwadratowych
P=20 cm ²
a²=20 cm ²
a=√20
a=2√5 cm
Obw.=4*2√5 cm
Obw.=8√5 cm

b] jakie pole ma kwadrat o przekotnej dlugosci 5 ?
d=5
wzór: d=a√2
5=a√2
a=5/√2
a=5√2/2
P=a²
P=(5/√2)
P=25/2
lub szybciej:
P=1/2 d²
P=1/2*5²
P=25/2

c]oblicz pole i obwod rombu o przekatnych dlugosci 2pierwiastek z 2 i 4 pierwiastki z 3
e=2√ 2
f= 4 √ 3
P=1/2 e*f
P=1/2*2√ 2 *4 √ 3
P=1/2*8√6
P=4√6


90 4 90
A]Jaki ma obwód kwadrat o polu równym 20 cm kwadratowych
P=20 cm ²
a²=20 cm ²
a=√20
a=2√5 cm
Obw.=4*2√5 cm
Obw.=8√5 cm

b] jakie pole ma kwadrat o przekotnej dlugosci 5 ?
d=5
wzór: d=a√2
5=a√2
a=5/√2
a=5√2/2
P=a²
P=(5/√2)
P=25/2
lub szybciej:
P=1/2 d²
P=1/2*5²
P=25/2

c]oblicz pole i obwod rombu o przekatnych dlugosci 2pierwiastek z 2 i 4 pierwiastki z 3
e=2√ 2
f= 4 √ 3
P=1/2 e*f
P=1/2*2√ 2 *4 √ 3
P=1/2*8√6
P=4√6


42 3 42