1. Z wycinka koła o promieniu 8 i kącie środkowym 315 stopni utworzono powierzchnię boczną stożka. Oblicz wysokość stożka.

2. Kulę o promieniu R przecięto płaszczyzną oddaloną od środka kuli o odległość 1/3 R. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

3. Trapez równoramienny o podstawach 15 i 11 oraz kącie ostrym 45 stopni obraca się wokół krótszej podstawy. Oblicz objętość powstałej bryły obrotowej.

4.Odpowiednio zwijając prostokąt o bokach 11 i 12pi można utworzyć powierzchnię boczną walca o wysokości 11 lub walca o wysokości 12pi. Który z tych walców ma większą objętość.

oczywiście rysunki
liczę na pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:57:26+01:00
Zad.1
P=α/360°*πr²=315/360*π*8²=0,875*π*64=56π
1 1 1