Napisz nazwe oraz wzory sumaryczny i polstrukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzacych od alkanu o masie czasteczkowej 58 u.
Nazwa alkoholu:
wzor sumaryczny:
wzor polstukturalny:

Nazwa kwasu:
wzor sumaryczny:
wzor polstrukturalny:

1

Odpowiedzi