Monika dojeżdża do domu tramwajem , ale cześć drogi idzie pieszo .10 min idzie do przystanku 1/10godz oczekuje na traw aj ,1/3godz jedzie trawa jem , 20 min idzie z przystanku do szkoły a) ile minut potrzebuje żeby dojść z domu do szkoły b) jaką cześć godz idzie pieszo by dotrzeć do domu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:33:05+01:00
A. 10+1/10*60+1/3*60+20=10+6+20+20=56min
b. 20+10=30
30/60=1/2godziny
2010-03-07T20:35:27+01:00
A) 1/10 godz = 6min 1/3godz= 20min

Obliczam ile minut potzrbuje monika zeby dojść z domu do szkoły

10min + 6min + 20min + 20 min = 56min

Odp: Monika z domu do szkoły idzie w 56 min

b)1/10godz = 6/60godz

1/3godz = 20/60godz

Obliczam jaka część godziny idzie piesz bo dotrzec do domu

6/60godz + 20/60godz = 26/60godz

Odp: monika do domu piechota idzie 13/30 godziny