1. Z miejscowości odległej o 35 km wyjechały jednocześnie na spotkanie 2 koleżanki. pierwsza jechała 12 km/h, a druga 16 km/h. Ile przejechała każda z nich?
2. Ile kg 10% kwasu siarkowego i ile kg 20% kwasu siarkowego należy zmieszać aby otrzymać 20 kg tego kwasu o stężeniu 16%?
3. Kuba obliczył, że jadąc na spotkanie z prędkością 60km/h przybędzie tam o umówionej godzinie. Po przejechaniu 60% drogi złapał gumę. Zmiana koła zajęła mu 16 min. Teraz musiałby jechać ok. 120 km/h. Oblicz odległość od domu Kuby do miejsca spotkania.

Bardzo proszę o szybką pomoc.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T20:42:17+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:09:56+01:00
Zadanie 1
s₁ + s₂ = 35 km
t₁ = t₂ = t
s₁ = v₁*t
s₂ = v₂*t

t(v₁ + v₂) = 35 km
t = 35 km/(12 km/h + 16 km/h) = 35/28 h = 5/4 h
s₁ = v₁*t = 12 km/h * 5/4 h = 15 km
s₂ = v₂*t = 16 km/h * 5/4 h = 20 km

zadanie 2
x - masa 10% kwasu siarkowego
y - masa 20% kwasu siarkowego

Cp = (ms/mr) * 100%
16% = (10%x + 20%y)/(x + y) * 100%
4 = (0,1x + 0,2y)/(x + y) * 25
4(x + y) = 2,5x + 5y
4x - 2,5x = 5y - 4y
y = 1,5x

x + y = 20 kg
2,5x = 20 kg

x = 8 kg
y = 12 kg

zadanie 3
t * 60 km/h = 60% * t * 60 km/h + 120 km/h * (40% t - 16/60) |:60 km/h
t = 0,6t + 2(0,4 t - 4/15)
t = 0,6t + 0,8t - 8/15
8/15 = 0,4t |*(10/4)
t = 80/60 = 1 h 20 min

s = t * 60 km/h = 80 km

jak masz pytania to pisz na pw
2 3 2
2010-03-07T21:35:59+01:00
1.

S = V*t
x - czas - był jednakowy

12x+16x = 35
28x = 35 |:28
x = 1,25 [h]

I
S = 12km/h*1,25h = 15km
II
S = 16km/h*1,25h = 20km


2.

ilość kwasu 10% - x
ilość kwasu 20% - 20-x
ilość kwasu 16% - 20

0,1x+0,2(20-x) = 0,16*20
0,1x+4-0,2x = 3,2
-0,1x = -0,8 |:(-0,1)
x = 8

ilość kwasu 10% - 8kg
ilość kwasu 20% - 12kg


3.

czas - x

60x = 0,6*60*x+120(0,4x-4/15)
60x = 36x+48x-32
60x = 84x-32
84x-60x = 32
24x = 32 |:24
x = 1⅓ [h]
x = 1h20min

S = V*t
S = 60km/h*1⅓h
S = 80km
1 5 1