Witam! Średnio radze sobie z fizyką i chciałem prosic o pomoc. Jakbyście mogli to poproszę - szybką i na dzisiaj.
Za to dam WSZYSTKIE moje punkty.

1.Wytłumacz dlaczego spośród ciał w różnych stanach skupienia gazy mają najmniejsze gęstości

2.Zastanów się od czego zależy gęstośc ciała stałego.

3.Wyjaśnij dlaczego gaz całkowicie wypełnia zbiornik w którym się znajduje a ciecz nie.

4.Wskaż która z niżej wymienionych wielkosci stanowi przyczynę tego że cząsteczki cieczy są blisko siebie : ciśnienie, siły międzycząsteczkowe, temperatura.

5.Parowanie polega na tym że cząsteczki z powierzchni cieczy odrywają się i oddalają od tej powierzchni.Jeśli do butelki i na talerz wlejemy takie same ilści wody to z którego z tych naczyń woda wyparuje wcześniej? Uzasadnij odpowiedz.

6.Wyjaśni dlaczgo ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza jest większe niż wysoko w górach.

7.Przeczytaj poniższy fragment wiersza Wisławy Szymborskiej "Ruch".Wyodrębnij z tekstu tresci fizyczne raz chemiczne i napisz komentarz czyli "co autorka miała na myśli".
"Ty tu płaczesz a tam tańczą
A tam teńczą w twojej łzie
Ten lekkoduch wodór z tlenem
Te gagatki chlor i sód".

8.Wyjaśnij dlaczego wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie powietrza w dętce rowerowej.

9.Spróbuj przewidziec czy unoszący się w górę gumowy balon meterlogiczny ma stale taką samą objętosc

10.Dlaczego na większsci dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?

11.Zastanów się dlaczego gulasz w puszcze powinno sie podgrzewac po otwarciu puszki, a nie przed otwarciem. Uzasadnij swoją odpowiedz.

Przepraszam za błędy ale szybko pisałem....proszę was bardzo żebyście mi to rozwiązali /skłon/.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T21:08:29+01:00
1.Dla tego że mają największe odległości pomiędzy pojedyńczymi cząsteczkami.
2. Zależy od odległości między cząsteczkami tego ciała
3.Między czasteczkami gazu siły spójności są bardzo małe i gaz rozprzestrzenia się swobodnie we wszystkich kierunkach.
Duże siły spójności cieczy uniemożliwiają takie zachowanie
4.Siły międzycząsteczkowe.
5.Z talerza, bo powierzchnia z której odparowania cieczy będzie większa.
6.Ciśnienie to siła z jaką powietrze działa na jdnostkę powierzchni - i siłą tą jest ciężar powietrza. Ciężar powietrza jest większy gdy większa jest masa tego powietrza - jego masa zaś jest większa, gdy jest go więcej. Od poziomu morza do górnej granicy atmofery jest większa odległość niż od miejsca gdzieś wysoko w górach (wysokość słupa powietrza nad morzem jest większa) - wobec czego nad morzem mieści się więcej
powietrza i jego ciężar (tak jak więc i ciśnienie) jest większy
7.Fizyczne:tańczą
Chemiczne:wodór z tlenem,chlor i sód
Pomimo tego, że rozpaczamy nad czymś to w naszym organiźmie cały czas coś śię dzieje.
8.Dla tego, że im wyższa temperatura tym większe ciśnienie, cząsteczki szybciej się poruszją.
9.Nie- wraz z zwiększającą się wysokością balon powiększa się na skutek zmiany ciśnienia na zwenątrz jego ścianek(ciśnienie maleje).
10. Odpowiedź w zadaniu ósmym.Mogło by dojść do rozerwania puszki.
11. Po to aby zobaczyć czy nie zepsuty:)
Żart. To będzie tak samo jak w zadaniu ósmym i dziesiątym.

65 4 65