Napisać co się myśli na temat życia sławnych osób
a ma to wyglądać tak:

wstęp

plusy bycia sławnym

minusy bycia sławnym

zakończenie
"co Ty myślisz na ten temat czy chciałbyś być sławny czy nie i dlaczego"


po polsku również proszę... na jutro...;/
MA BYĆ DŁUGIE!!!!!! do 150 słow

2

Odpowiedzi

2010-03-07T22:58:55+01:00

According to I famous people have Curious life.
They are going a party , to the cinema and they
have a lot of money.Life in luxury Has advantages.
They will be placed and also defects .
Fame, it does not allow to leave to go out on street privately.
Many fans are. They are and they wait for each mishap which Paparazzi. There is some friends minus also that some friends are with we due to our fame only and money
It is possible to allow on a lot, is proper to be it but if? To have not genuine for good friends better on bad and? It is necessary to think about itWedług mnie sławni ludzie mają ciekawe życie.Chodzą na imprezy do kina i mają dużo pieniędzy. Życie w luksusie ma swoje zalety.
Znajdą się także i wady.Sława nie pozwala wyjść jako osobie prywatnej na ulice.Jest wielu fanów.Są i Paparazzi któryrzy czekają na każdą wpadkę.Minusem jest także to że niektórzy przyjaciele są z nami tylko dzięki naszej sławie i pieniądzom .
Można sobie na dużo pozwolić, ale czy warto być gwiazdą? Nie lepiej mieć prawdziwych przyjaciół na dobre i na złe? Trzeba o tym pomyśleć

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T23:20:20+01:00
The are a lot of famous peaple in the world. Actors, actresses, singers, showmans.. They are beautiful, rich, intelignet and their life is very interesting.
They have a lot of money, funs and houses. Everyone is wont be a one of them.


On the one hand the famous life is very fascinating, because famous people is meet other famous people. They can distributed autographs. They have no problem with maintain their family. Tihs life can be very useful to find a great job in the Tv or another place. 'If I have a lot of money, I can buy everything I want!'


On the other hand this life can be very interesting, It's a fact, but this life can be very burdensome. A lot of people want your autograph, but you don't wont to distributed this. You must hide in your house to be alone. It's very hard life. It's true that 'Money it not everything!'.Finnaly I want to be a famous star. It's very intereting to be a singer or actress. This life is easier than normal life. I can be a star. I have nice voice. I could be a singer and I'll have a lot of money!

tlumaczenie :Jest dużo slawnych ludzi na swiecie. Aktorzy, aktorki, piosenkarze, szolmeni. Są oni piekni, bogaci, inteligentni i ich Zycie jest bardzo interesujące.
Maja duzo pieniędzy, fanow i domow. Każdy chce być jednym z nich.


Z jednej strony slawne Zycie jest bardzo fascynujące, ponieważ slawni ludzie mogą spotkac innych slawnych ludzi. Mogą rozdawac autografy. Nie maja problemow z utrzymaniem rodziny. To Zycie może być bardzo użyteczne by znaleźć dobra prace w telewizji lub innym miejscu. ‘Gdy mam duzo pieniędzy, mogę kupic co tylko chce!’


Z drugiej strony to Zycie może być bardzo uciążliwe. Duzo ludzi chce twój autograf, ale ty nie chcesz go rozdawac. Musisz ukryc się w swoim domu by być samym. To bardzo trudne Zycie. To prawda , ze ‘Pienadze to nie wszystko!’.


Na koniec Ja chce zostac slawna gwiazda. To bardzo interesujące być piosenkarka lub aktorka. To Zycie jest łatwiejsze niż normalne. Ja mogę być gwiazda. Mam ladny glos. Mogę zostac piosenkarka i mieć duuzo pieniędzy!