Trzy klasy szóste zbierały makulaturę od września do maja. Klasa VIc zebrała 0,75 tego, co klasa VIa, a klasa VI b zebrała sześć siódmych tego, co klasa VI a i VI c razem. Ile kilogramów makulatury zebrała każda klasa, jeżeli szóstoklasiści zebrali razem 780 kg makulatury?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T20:33:26+01:00
VIa - x
VIc - 0,75x
VIb- 6/7(x+0,75x)

x+0,75x+6/7(x+0,75x)=780
x+0,75x+12/14x+9/14x=780
3,25x=780
x=240kg

VIa - 240kg
VIc - 3/4*240=180kg
VIb - 6/7*(240+180)=6/7*420=360kg

Spr.
240+180+360=780kg
6 3 6
2010-03-07T20:41:53+01:00
Kl.c =0,75x
kl.a = x
kl.b = (x+0,75x) razy 1/7
0,75x+x+(x+0,75x) razt 1/7=780
175/100x+1/7x+75/700x=780
1225/700x+75/700x+100/700x=780
1400/700x=780
2x=780
x=390
kl.c zebrała 390 razy 0,75 =292,5kg
kl.a zebrała 390 kg
kl.b zebrała 780 -390-292,5=97,5 kg
1 1 1