Zad1
Za dwie jednakowe książki i trzy jednakowe zeszyty Marek
zapłacił 22,10 zł. Cena książki jest pięć razy większa niż cena zeszytu. Oblicz cenę książki i cenę zeszytu.


Zad2
Suma dwóch liczb jest równa 32,50 zł. Jeżeli jedną z nich powiększymy dwa razy, a drugą pozostawimy bez zmian, to suma tych liczb zwiększy się o 12,5. Jakie to liczby?

Zad3
Do hurtowni przywieziono 5,4 t owoców. Na sprzedaż przeznaczono 2/5 tego transportu, a resztę na przechowanie. Ile owoców przeznaczono na przechowanie?

2

Odpowiedzi

2009-10-21T22:57:34+02:00
Zad 1


Razem = 22,10 zł
Cena książki = x razy 5
Cena zeszytu=x

22,10 zł = x razy 5 + x
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T23:10:20+02:00
ZADANIE1
x- cena zeszytu
5x- cena ksiązki

3x+2(5x)=22,10
3x+10x=22,10
13x=22,10
x=1,70

5x=1,70*5=8,50

odp: cena zeszytu wynosi 1,70 a cena ksiązki 8,50

ZADANIE 2
x+y=32,50
2x+y=32,50+12,50( to jest jako zbiór)

y=32,50-x
2x+y=45( to jest jako zbiór)

a tu juz metoda podstawiania
2x+32,50-x=45
x+32,50=45
x=12,50

x+y=32,50
12,50+y=32,50
y=20

rozwiązanie x=12,50, y=20

ZADANIE 3
skoro do sprzedaży przeznaczono 2/5 to do przechowania 3/5 danej partii

więc:
5,4*3/5=3,24t

odp: na przechowanie przeznaczono 3,24 tony
PROSZE UPRZEJMIE:)