Odpowiedzi

2010-03-07T20:34:12+01:00
Dolina Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym.

Jak powstaje taka dolina?
Niegdyś płynąca na tym obszarze rzeka dynamicznie współdziałając z procesami erozyjnymi rzeźbi tę dolinę w skałach niekrasowiejących, które przylegały do tych podatnych na rozpuszczenie. Gdy rzeka ta wpływa na obszar zbudowany ze skał krasowiejących, gubi swe wody w szczelinach oraz spękaniach i dalszy odpływ odbywa się pod ziemią. Dlatego też dolina wycięta w skałach niekrasowiejących nie ma swego przedłużenia i jest zamknięta ścianą zbudowaną, np. z wapienia.

Studnia, Komin.

Wędrując wraz z wodą wzdłuż szczelin i krętych korytarzy zagłębiamy się w odmienny świat. Dziwny, jakby bajkowy. Tam krążąca woda bez udziału światła i w specyficznym mikroklimacie wprost wyczarowała mniej lub bardziej skomplikowane większe i mniejsze podziemne jaskinie. W nich ciągnące się korytarze i komory.

Jaskinie w Chinach!!!!

Schodząc do takiej jaskini nie tylko podziwiamy piękno, możemy dowiedzieć się o klimacie i jego zmianach panujących niegdyś na powierzchni. Znajdują się tam również bezcenne dla paleontologów nagromadzenia szczątków kopalnej fauny trzecio- i czwartorzędowej, a także - zazwyczaj unikatowe - znaleziska archeologiczne z okresu rozwoju kultur paleo i neolitycznych.
Jak powstaje taka jaskinia? W jej powstawaniu bierze udział woda. Nie tylko przecieka. Płynie przybierając postać potoków i rzek podziemnych. Rozmywa i rozpuszcza skały wapienne, intensywnie je żłobi dokonując monumentalnej metamorfozy wnętrza. Rozróżniamy, zatem jaskinie powstałe wskutek działalności wód przesiąkających szczelinowe oraz jaskinie utworzone przy współudziale rzek podziemnych przepływowych.
Cóż takiego możemy spotkać w jaskiniach? Przede wszystkim piękno, ukryte przez naturę przed ludzkimi oczami. Najpiękniejsze jednak i godne największej uwagi są formy naciekowe. Pośród wielu spotykanych to: delikatny makaron jaskiniowy o przekroju rurki, wełniaste polewy, nacieki żeberkowe, grzybkowe wyrastające prostopadle do podłoża, przypominające jak sama nazwa wskazuje grzyby i grzybki różnych rozmiarów, krzaczaste, heliktyty, szczotki kalcytowe, pola ryżowe, perły jaskiniowe i wreszcie krystalicznie czyste jeziorka.
2010-03-07T20:35:11+01:00
Zjawiskami Krasowymi mogą być np. Chiny, Wietnam, Serbia i Czarnogóra, Sudety, Słowacja, Wyżyna krakowsko- częstochowska:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:35:50+01:00
Góry dynarskie, pireneje, alpy julijskie, dolomity, wyżyna krakowsko-częstochowska, wyzyna lubelska, góry świętokrzyskie