Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:26:17+01:00
A)KCl -> K + + Cl -
chlorek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony chlorkowe
b)MgNO3 -> Mg 2+ + NO3 -
c) Fe2(SO4)3 -> 2 Fe 3+ + 3SO4 2-
Siarczan VI żelaza III dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe VI
d) Al(NO3)3 -> Al 3+ + 3NO3 -
azotan V glinu III dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe V
e) Na2CO3 -> 2Na + + CO3 2-
węglan sodu dysocjuje na kationy sodowe i aniony węglowe
f) K2S -> 2K + + S 2-
g) (NH4)3PO4 -> 3 NH4 + + PO4 3-
fosforan V amonu dysocjuje na kationy amonowe i aniony fosforanowe V
1 5 1