Odpowiedzi

2010-03-07T20:49:57+01:00
Podmiot to wykonawca czynności w zdaniu !!

Rodzaje podmiotów :

- Gramatyczny ( wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku ).
- Logiczny ( wyrażony rzeczownikiem lub zimkiem w dopełniaczu ).
- Domyślny ( nie ma go w zdaniu ale można się domyślić kto jest wykonawcą czynności ).
- Szeregowy ( funkcje podmiotu pełni jednocześnie kilka wyrazów ).
- Zbiorowy ( wyrażony rzeczownikiem w liczbie pojedyńczej oznaczającej zbiorowość ).


Zdanie bezpodmiotowe to zdanie w którym nie ma podomiotu i nie można sie go domyślić .


... :: ORZECZENIE :: ... :)
... :: Czasownikowe :: ... ... :: Imienne :: ...
* wyrażone : / łącznika / :) / orzeczenia /
- osobą , formą czasownika (być , stać się) (rzeczownik,rzymiotnik lub inna część mowy)
np. wyjechała , zrobisz !
- formą nieosobową
zakończoną na ...
NA < NO < TO
np. zamknięto , wysuszono

Podmiot gramatyczny

Jest najbardziej znanym i pospolitym podmiotem. Występuje w mianowniku.

np. (kto? co?)Ania szła do sklepu.


Podmiot domyślny

Jest to podmiot ukryty, lecz mimo to domyślamy się kto nim jest:

a) na podstawie poprzedniego zdania
np. Bartek wstał o 10:00. (Bartek) Poszedł do łazienki i umył zęby.

b) wnioskując to z końcówki czasownika
np. (My) Zrobiliśmy ładny plakat.

Podmiot logiczny

Wynika z sensu zdania, a nie z jego budowy. Występuje w zdaniu, w którym:

a) czasownik oznacza:
-brak lub nadmiar czegoś
-ubywanie lub przybywanie czegoś

b) obok podmiotu występuje:
-liczebnik główny (od 5 w górę)
-liczebnik zbiorowy
-inny wyraz oznaczający ilość lub miarę

np. Brakuje nam (kogo? czego?) pieniędzy.
Sześcioro (kogo? czego?) kurcząt biega po kurniku.
Dziewięć (kogo? czego?) myszek zajada się serkiem.

Podmiot szeregowy

Kilka wyrazów połączonych w stosunku współrzędnym, występujących w mianowniku; połączone spójnikiem lub bezpośrednio.

np. Ania, Frania i Agnieszka poszły na spacerek.

Podmiot towarzyszący

Kilka wyrazów - podmiotów, z których jeden jest w mianowniku, a pozostałe w narzędniku; połączone przyimkiem.

np. Ojciec wraz (z kim? z czym?) z córką udali sie na wystawę.

Zdanie bezpodmiotowe

Występuje, gdy trudno jest ustalić wykonawcę czynności. Dotyczy to przede wszystkim:
-zjawisk przyrody
-odczuć np. zmysłów
-czynności bliżej nieokreślonych osób

np. Już świta.
Mówi się o klęsce.
Zrobiło mi się przykro.
Grzmi i błyska się.


LICZĘ NA NAJJ . ; DD
Pozdrawiam i życzę udanego występu o podmiotach ;p