Odpowiedzi

2010-03-07T20:59:53+01:00
Anna Nowak Płock,25.05.10
Płock ul. Błotna 5

Do Dyrektora
V Liceum Ogólnokształcącego
w Płocku.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie Mnie do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno - chemicznym. Chciałabym się uczyć w tej klasie, ponieważ bardzo lubię biologię i chemię. Mam dobre oceny oraz biorę udział w konkursach. Zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz pilnej nauki. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Anna Nowak
10 4 10