Odpowiedzi

2010-03-07T21:14:47+01:00
Określ monotoniczność funkcji f w zależności od parametru m
f(x)=(6-2/3m)x+9

jest to funkcja liniowa, która jest:
a) malejąca gdy a<0
b) rosnąca, gdy a>0
c) stała, gdy a=0

a=6-2/3m
c)6-2/3m=0 i m≠0
6=2/3m
18m=2
m=1/9 stała

a)6-2/3m<0
(18m-2)/3m<0
3m(18m-2)<0
m=0 , m=1/9
rysujemy parabolę, ramiona do góry i mamy:

m∈(0,1/9) malejąca

b) rosnąca dla m∈(-∞;0) u (1/9; +∞)