Plis o pomoc... ;*)

1.Do naczynia w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 3 dm; 1,5 dm; 12 dm; wypełnionego całkowicie wodą, włożono sześcienną ołowianą kostkę, której pole powierzchni całkowitej jest równe 600 cm2. Oblicz, ile litrów wody pozostało w naczyniu po włożeniu kostki. Pamiętaj o jednostkach.

2.W Stalowej Woli było o 4 tys mieszkańców więcej niż w Przemyślu. W Rzeszowie było o 22 tys więcej niż w Stalowej Woli i Przemyślu razem. Gdyby z Przemyśla do Stalowej Woli przeprowadziło się 18 tys mieszkańców, to liczba mieszkańców Przemyśla stanowiłaby 5/9 liczby Stalowej Woli. Oblicz, ilu mieszkańców było w każdym z tych miast.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T12:00:28+01:00
Ilość wodu w naczyniu przed włozeniem kostki:

v=abc=3×1,5×12=54dm³=54 litry

obliczam v kostki

p=6a²
600cm²=6a²
a²=600:6
a²=100
a=10cm=1dm

v=a³
v=1³=1dm³=1 litr
jeżeli w naczyniu było 54 litry i naczynie było cxałkowicie pełne i włożymy tam kostkę o v=1 litr, to wyleje się 1 litr wody xz naczynia i zostanie
54 litry -1 litr=53 litry wody

zad.2]
x=ilość w przemyślu

x+4 000= ilość w stalowej woli
x+x+4000+22 000=2x+26 000= ilość w rzeszowie

x-18 000=5/9(x+4 000+ 18 000)
x-18 000=5/9(x+22 000)
x-18 000=5/9x+110 000/9
x-5/9x=18 000+110 000/9
4/9x=272 000/9
x=272 000/9:4/9
x=68 000 = ilość ludzi w przemyślu
x+4 000=68 000+4 000=72 000= ilosc ludzi w stalowej woli
2x+26 000=2×68 000+26 000=162 000=ilośc ludzi w rzeszowie